Uddannelsesguiden

- Undervisningsministeriets guide til mere end 2000 uddannelser og job


FUHA-info udgives af Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse

FAGLIGT UDVALG FOR HOSPITALSTEKNISK ASSISTENTUDDANNELSE (FUHA)
VESTERBROGADE 6D, 4. SAL - 1620 KØBENHAVN V - TLF. 3817 8290 - FUHA-INFO@SEVU.DK