• Print
  • Print

Behov for efteruddannelse

FUHA har funktion som underudvalg under EPOS, Efteruddannelsesudvalget for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Derfor kan FUHA udvikle AMU-efteruddannelser for hospitalstekniske assistenter.

For at kvalificere dette arbejde, har FUHA netop fået udarbejdet en ny analyse af hospitalstekniske assistenters behov for efteruddannelse.

Find rapporten Jobfunktioner og opgaveudvikling for hospitalstekniske assistenter HER

Der er udarbejdet to korte præsentationer af rapportens resultater:

Har arbejdspladsen et behov for flere kompetencer?

Når man skal vurdere behov for efteruddannelse, anbefaler FUHA, at arbejdsmarkedets parter drøfter behovet grundigt. Efteruddannelse skal afspejle behov for nye eller ændrede kompetencer, som medarbejderne og ledelsen er enige om mangler på jobområdet.

FUHA har udarbejdet et skema, der kan bidrage til at skabe klarhed over uddannelsesbehovets karakter og omfang, både lokalt og centralt.

Spørgsmålene er udviklet specielt til analyse af behov for AMU-uddannelser, og besvarelserne vil danne grundlag for prioritering af, hvilke AMU-uddannelser FUHA vil fremme udviklingen af.

Skemaet udfyldes omhyggeligt og sendes til Det Lokale Uddannelsesudvalg ved Syddansk Erhvervsskole.

Hent skema til beskrivelse af uddannelsesbehov