• Share
  • Print
  • Print

Behov for efteruddannelse

Når man skal vurdere behov for efteruddannelse, anbefaler FUHA, at arbejdsmarkedets parter drøfter behovet grundigt. Efteruddannelse skal afspejle behov for nye eller ændrede kompetencer, som medarbejderne og ledelsen er enige om mangler på jobområdet.

FUHA har udarbejdet et skema, der kan bidrage til at skabe klarhed over uddannelsesbehovets karakter og omfang, både lokalt og centralt.

Spørgsmålene er udviklet specielt til analyse af behov for AMU-uddannelser, og besvarelserne vil danne grundlag for prioritering af, hvilke AMU-uddannelser FUHA vil fremme udviklingen af. Vær derfor omhyggelig med at besvare alle spørgsmål så uddybende som muligt.

Besvarelserne fremsendes til Det Lokale Uddannelsesudvalg ved Syddansk Erhvervsskole.

Hent skema til beskrivelse af uddannelsesbehov

Teknisk Landsforbunds undersøgelse af audiologiassistenters behov for efteruddannelse - hent rapport

FOAs undersøgelse af neurofysiologiassistenters efteruddannelsesbehov - hent resume