• Print
  • Print

Kompetencebeskrivelse

Jobområdet omfatter funktioner i sundheds- og velfærdssektoren i forhold til patienter og borgere. Arbejdet indenfor jobområdet omfatter brug af teknisk udstyr og tolkning af resultater fra undersøgelser indenfor to specialområder neurofysiologi og audiologi.

Læs den fælles kompetencebeskrivelse for det audiologiske og neurofysiologiske område HER