• Share
  • Print
  • Print

Bekendtgørelser

2018

805 20/06/2018 Bekendtgørelse af erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent
347    26/04/2018    Bekendtgørelse af erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent
286    18/04/2018    Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser
4    03/01/2018    Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

2017

935 03/07/2017 Bekendtgørelse om visse regler for eux-forløb i visse erhvervsuddannelser

2016

683
08/06/2016 Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne 
367
19/04/2016 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

2015

1635
15/12/2015 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent
1228
03/11/2015 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til udformning af eux-forløb
795 22/06/2015 Bekendtgørelse om udbetaling af lønrefusion m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

2014

1010

22/09/2014
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser
1009 22/09/2014 Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne
41
16/01/2014
Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser

2013

834
27/06/2013
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

2012

863
16/08/2012
Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser
816
20/07/2012
Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik

2011

149
25/02/2011
Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik

2010

1676
22/12/2010
Bekendtgørelse om tilskud til arbejdsgivere, der indgår en uddannelsesaftale med en elev, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale
1514
15/12/2010
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser
1272
16/11/2010
Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne
1016
24/08/2010
Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser
876
07/07/2010
Bekendtgørelse om vejledning om valg af videregående uddannelse og erhverv og om vejledning som led i fastholdelse af elever, kursister og studerende i uddannelse

2008

163
07/03/2008
Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik

2007

262
20/03/2007
Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse

2006

1711
20/12/2006
Bekendtgørelse om elevers og kursisters betaling for undervisningsmidler i de gymnasiale uddannelser og erhvervuddannelserne
401

04/05/2006
Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne

2005

704
01/07/2005
Bekendtgørelse om uddannelsen til hospitalsteknisk assistent
356
19/05/2005
Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser

2003

1256
29/12/2003
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om de faglige udvalgs behandling af sager om godkendelse af virksomheder som praktiksteder for elever i erhvervsuddannelser

2000

1405
22/12/2000
Bekendtgørelse om grunduddannelse for voksne (GVU)

1997

50
21/01/1997
Bekendtgørelse om erhvervsskolers godkendelse af praktikvirksomheder

1996

539
19/06/1996
Bekendtgørelse om merit for visse fag i ungdomsuddannelser mv. (Meritbekendtgørelsen)

1993

1030
15/12/1993
Bekendtgørelse om specialpædagogisk støtte under erhvervsuddannelser m.v.

1992

896
06/11/1992
Bekendtgørelse om Tvistighedsnævnet

1991

433
31/05/1991
Bekendtgørelse om elevråd ved erhvervsskoler
26
15/01/1991
Bekendtgørelse om de faglige udvalgs behandling af sager om godkendelse af virksomheder som praktisksteder for elever i erhvervsuddannelser