• Print
 • Print

Opgaver for det lokale uddannelsesudvalg

Opgaver for det lokale uddannelsesudvalg

Iflg. lov om erhvervsuddannelse (LBK nr. 271 af 24/03/2017) § 39 - 41 skal det lokale uddannelsesudvalg varetage følgende opgaver

 • rådgive skolen i spørgsmål, der vedrører hospitalsteknisk assistentuddannelse
 • virke for samarbejde mellem skolen og det lokale arbejdsmarked
 • i samarbejde med skolen fastlægge undervisningens nærmere indhold i henhold til regler bestemt af det faglige udvalg (FUHA) (Hovedbekendtgørelsen § 4, stk. 2)
 • følge behovet for fornyelse af reglerne for uddannelsen og fremkomme med forslag her til.
 • rådgive skolen vedr. afgørelse om valgfag
 • opgaver uddelegeret af FUHA

Opgaverne i praksis

 • i samarbejde med skolen fastlægge og løbende vurdere behov for fornyelse og revision af den lokale undervisningsplan
 • i samarbejde med skolen forestå praktikpladsopsøgende arbejde
 • afgive udtalelse til FUHA om udviklingen omkring uddannelsen og jobområdet og udviklingens evt. konsekvenser i form af behov for ændring af uddannelsen (til udviklingsredegørelsen)
 • indstille censorer til afsluttende prøve
 • på baggrund af censorudtalelser mv. afgive udtalelse til FUHA om behov for ændring i retningslinjer for afsluttende prøve
 • andet kvalitetssikrende arbejde efter eget ønske

Retningslinjer for samarbejde mellem FUHA, LUU og skolen om afsluttende prøve