• Print
  • Print

Sammensætning af lokalt uddannelsesudvalg

Ifølge erhvervsuddannelsesloven (lov nr. 271, § 40) skal de lokale uddannelsesudvalg (LUU) sammensættes paritetisk af arbejdsgiverorganisationerne og arbejdstagerorganisationerne, således at de modsvarer sammensætningen af det faglige udvalg, FUHA.

Parterne i LUU er:

  • Offentlige arbejdsgiverorganisationer: Danske Regioner
  • Arbejdstagerside: FOA og TL

Tilforordnede i LUU er repræsentanter for skolen:

  • Ledelse
  • Lærere
  • Elever

Skolen stiller sekretariatsbistand til rådighed for udvalget.

Se medlemsoversigt i menuen til venstre.