• Print
  • Print

Om FUHA

FUHA er en forkortelse for det Faglige Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse.

FUHA er et fagligt udvalg, nedsat i henhold til lovbekendtgørelse nr. 271 af 24. marts 2017 § 37, stk. 1

FUHA fastsætter uddannelsesordninger og bestemmer varighed og struktur for hospitalsteknisk assistentuddannelse med specialerne audiologiassistent og neurofysiologiassistent.

FUHA varetager og udvikler uddannelsens indhold, herunder retningslinjer for praktikophold og afsluttende prøve.

FUHA godkender praktikvirksomheder og arbejder for gode uddannelsesmæssige forhold i praktikvirksomhederne.

FUHA skal følge udviklingsmulighederne for udvalgets område og tager initiativ til revision af uddannelserne.

FUHA samarbejder med det lokale uddannelsesudvalg om opgaverne.

FUHA har desuden funktion som Efteruddannelsesudvalg. Denne funktion varetages som underudvalg til Efteruddannelsesudvalget for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet, (EPOS) i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser.

FUHA er afdækker hospitalstekniske assistenters behov for efteruddannelse og udvikler tilbud efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser.