• Share
  • Print
  • Print

Om sekretariatet

Sekretariatet betjener det faglige udvalg med sagsforberedelse, udarbejdelse af dagsordener, referater, videreekspeditioner m.v. Sekretariatet skal endvidere udarbejde budget og regnskab for det faglige udvalg og sekretariatet samt styre de daglige kontorrutiner.

Sekretariatet behandler og færdigekspederer alle rutinesager. Det gælder ansøgninger om godkendelse som praktiksted, dispensationsansøgninger, forlængelse af uddannelsesaftaler, udstedelse af uddannelsesbeviser m.v. Alle tvivlsspørgsmål og alle principielle spørgsmål forelægges det faglige udvalg.

Sekretariatet udfører endvidere de ad-hoc-opgaver, udvalget måtte beslutte at pålægge sekretariatet. Sekretariatet fastlægger selv de daglige arbejdsrutiner.

Sekretariatet har til huse hos SEVU, Sekretariatet for de erhvervsrettede velfærdsuddannelser, Vesterbrogade 6D, 4., 1620 København V.

Medarbejdere

Navn   Telefon   E-mailadresse
Karen Therkildsen 3817 8297 kgt@sevu.dk
Dorte Juul Jensen 3817 8298 djj@sevu.dk