• Share
  • Print
  • Print
  • Sitemap

Opgaver til DM i SOSU

Der vil være 4-5 opgaver til DM i SOSU 2020.

Opgaverne tager udgangspunkt i fagets kerneområder.

Opgaverne løses parvist af deltagerne.

Opgaverne løses som rollespil, hvor der indgår borgere og patienter, som har brug for en sygeplejefaglig og rehabiliterende indsats. Deltagerne bærer mikrofon, så tilskuere kan følge dialogen.

Opgaverne i form af cases bliver udsendt til deltagerne, så de kan forberede sig på DM. 

På scenen når konkurrencen går i gang, udleveres dagens specifikke konkurrenceopgave.

De konkrete opgaver er altså ukendte for eleverne indtil konkurrencen begynder.Se konkurrenceopgaverne fra DM i SOSU 2019 HER