• Print
  • Print
  • Sitemap

Ny uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen

Det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen har udstedt ny uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen.
Den nye uddannelsesordning indeholder nye områdefag og nye valgfri specialefag, og praktikmålene er reviderede. Grundfagene er uændrede.

Uddannelsesordningen er udstedt i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik. Denne bekendtgørelse har nye kompetencemål for uddannelsen, men er uændret, hvad angår uddannelsens varighed og struktur.

Bekendtgørelse og uddannelsesordning bliver gældende for elever der starter efter 1. januar 2013.

Se her for bekendtgørelse og ny uddannelsesordning.

Læs mere

PASS har udarbejdet informationsmateriale om baggrund, indhold og implementering af uddannelsesordningen.

Se mere for udbydere

Se mere for LUU