• Print
  • Print

Økonomi for arbejdsgivere

En virksomhed, der uddanner elever, skal overholde den gældende overenskomsts bestemmelser om løn og ansættelses- og arbejdsvilkår mv. for området.
 
Elevers arbejdstid følger overenskomsten mellem arbejdsmarkedets parter på det pågældende uddannelsesområde, og virksomheden skal betale løn til sine elever i hele praktiktiden, også under skoleophold.
 
Overenskomstens bestemmelser om løn gælder også for virksomheder, der ikke har tiltrådt overenskomsten.

Læs i menuen til venstre, hvordan lønnen fastsættes, om tilskud fra AUB og om gebyr for den afsluttende prøve.


Praktikbonus

Hent Undervisningsministeriets pjece om Praktikplads-AUB og dets betydning for arbejdsgivere på erhvervsuddannelsesområdet HER