• Print
  • Print

Gebyr for afsluttende prøve

I hht. lov om erhvervsuddannelse § 33 stk. 4 kan udvalget kræve, at praktikvirksomheden helt eller delvis refunderer udvalget udgifterne til afholdelse af afsluttende prøve.

FUHA har derfor besluttet, at private virksomheder, der ikke bidrager til driften af FUHAs sekretariat, med virkning fra sommeren 2011 opkræves kr. 2.400 pr elev, der indstilles til afsluttende prøve.

Beløbet vil blive opkrævet umiddelbart efter prøvens afholdelse.

Beløbet reguleres årligt.