• Print
  • Print

Lønfastsættelse

Elever aflønnes med en elevløn, som fastsættes i overenskomsten mellem arbejdsgiverorganisationerne og de faglige organisationer.

Elevlønnen skal oplyses i uddannelsesaftalen.


Audiologiassistentelever

Audiologiassistentelever aflønnes efter overenskomst mellem Danske Regioner og Teknisk Landsforbund.

For private arbejdsgivere, der ikke er medlem af en arbejdsgiverorganisation gælder elevlønnen i ovenstående overenskomst som minimumsløn.

Elever over 25 år er berettiget til voksenelevløn.

Se overenskomst her


Neurofysiologiassistentelever

Neurofysiologiassistentelever aflønnes efter overenskomst mellem Danske Regioner og FOA.

Elever over 25 år er berettiget til voksenelevløn.

Se overenskomst her