• Print
  • Print

Hospitalsteknisk assistentuddannelse – nu med eux

Erhvervsuddannelsesreformen betyder, at der er flere muligheder for at den dygtige elev kan udfordres og blive så dygtig som muligt. Nyeste tiltag er eux.

Eux betyder, at eleven kan tage en studentereksamen sideløbende med den ordinære erhvervsuddannelse.
Uddannelsen varer 9 mdr. længere og afsluttes med både studentereksamensbevis og erhvervsuddannelsesbevis.
Ansættende myndighed får tilskud til den længere skoletid efter de sædvanlige takster.

Eleven skal allerede fra starten af grundforløbet vælge eux-vejen. Valgfag mv. skal vælges på højeste niveau.
Praktikuddannelsen er den samme.

Det er krævende at vælge denne vej – men så belønnes eleven også med adgang til en række videregående uddannelser, fx bioanalytiker eller ingeniør. Og ansættende myndighed får rigtig dygtige elever og færdiguddannede.

Hør mere om eux hos skolens uddannelsesvejleder.

Læs bekendtgørelse her og uddannelsesordningen her