• Print
  • Print

Onsdag 22. april 2020
Undervisningsministeriet har efter aftale med FUHA udstedt ny uddannelsesbekendtgørelse: BEK nr. 465 om erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent Uddannelsesbekendtgørelsen findes her:
Tirsdag 21. april 2020
Fra mandag den 20. april 2020 bliver der igen muligt for erhvervsskolerne at åbne op for at elever, der er i gang med deres sidste år på hovedforløbet på deres erhvervsuddannelse
Fredag 13. marts 2020
Som følge af sundhedsmyndighedernes henstilling om så vidt muligt at undgå situationer, der kan viderebringe coronavirus arbejder medarbejderne i SEVU hjemmefra og er tilgængelige via mail og telefon...
Tirsdag 28. januar 2020
Jobfunktioner og opgaveudvikling for hospitalstekniske assistenter. Analyse af nuværende og fremtidige kompetencebehov.
Mandag 13. januar 2020
SEVU søger en ny uddannelseskonsulent i en tidsbegrænset stilling.