• Print
  • Print

Ny uddannelsesordning i høring

Undervisningsministeriet har efter aftale med FUHA udstedt ny uddannelsesbekendtgørelse:

BEK nr. 465 om erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent
 
Uddannelsesbekendtgørelsen findes HER

Af bekendtgørelsen fremgår, at
-    EUX udgår som en mulighed i uddannelsen og
-    i §3 stk.5, punkt 4 udgår faget Informationsteknologi og erstattes af Erhvervsinformatik, niveau F

FUHA har afsluttet arbejdet med ændringer i den tilhørende uddannelsesordning, hvor der desuden er sket følgende ændringer:

-    I henhold til nye bestemmelser i bekendtgørelsen om erhvervsuddannelser må fag ikke længere være af under én uges varighed.

Derfor er de hidtil gældende valgfri uddannelsesspecifikke fag af ½ uges varighed slået sammen til nye fag af én uges varighed. Ligeledes er to obligatoriske uddannelsesspecifikke fag af en ½ uges varighed slået sammen med to længerevarende obligatoriske uddannelsesspecifikke fag.

FUHA har sendt den nye uddannelsesordning i høring hos udbyderen. Høringsfristen er onsdag den 20. maj 2020.