• Print
  • Print

Uddannelsen til hospitalsteknisk assistent

Uddannelsen til hospitalsteknisk assistent er en erhvervsuddannelse med jobmuligheder inden for sundhedssektoren. 

Uddannelsen har to specialer:

  • Specialet audiologiassistent
    giver kompetencer til at foretage høreprøver på borgere og patienter og kompetencer til at fremlægge måleresultater for læger og borgere/patienter. 

  • Specialet neurofysiologiassistent
    giver kompetencer til at foretage målinger af patienters elektriske aktivitet i hjernen, i muskler og i nerver og kompetencer til at vurdere og fremlægge måleresultater for læger og patienter.

I begge specialer skal den hospitalstekniske assistent klargøre og anvende avanceret elektronisk måleudstyr og vurdere behovet for yderligere undersøgelser.

Hospitalstekniske assistenter arbejder i krydsfeltet mellem teknologi og mennesker og opnår kompetencer i at kommunikere med mennesker, der bliver ramt af sygdom.

Hospitalstekniske assistenter kan desuden varetage elektronisk journalisering, rapportering og registrering af undersøgelser og beslutninger.