• Share
  • Print
  • Print

Afkortning på baggrund af relevant erhvervserfaring

Du kan få afkortet din uddannelse, hvis du har relevant uddannelse eller erhvervserfaring.

Relevant erhvervserfaring

Har du relevant erhvervserfaring kan du få afkortet din uddannelse.

Du skal have en realkompetencevurdering på skolen for at få vurderet om din erhvervserfaring er relevant. Du skal medbringe dokumentation for dine erfaringer.

Uddannelsens varighed vil være afhængig af, hvor meget afkortning du kan få.

2 års relevant erhvervserfaring

Hvis du har mere end 2 års relevant erhvervserfaring, kan du få godskrevet hele grundforløbet og hele praktikuddannelsen i hovedforløbet.

Du skal kunne dokumentere erfaring inden for minimum 2 års fuldtidsarbejde på et af følgende arbejdsområder:

  • arbejde på en audiologisk klinik eller afdeling med selvstændig varetagelse af høreprøver, tone- og taleaudiometriske undersøgelser samt udlevering og tilpasning af høreapparater, eller
  • arbejde på en neurofysiologisk klinik eller afdeling med selvstændig varetagelse af neurofysiologiske undersøgelser, herunder EEG, EP og ENG-undersøgelser.

Erhvervserfaring medregnes, hvis erfaringen er erhvervet inden for de seneste 4 år før uddannelsens start.

Mindre end 2 års relevant erhvervserfaring

Har du ovenstående erfaring, men kun i 1 år godskrives du 9 måneder af praktikuddannelsen.

Har du anden erhvervserfaring, som du mener er relevant, er det skolen i samarbejde med den ansættende myndighed, der vurderer omfanget af en eventuel afkortning.

RKV
Læs mere om realkompetencevurdering HER