• Share
  • Print
  • Print

Om grundforløbet

Uddannelsen til hospitalsteknisk assistent starter med grundforløb på skolen.

Grundforløbets første del, GF1

I løbet af grundforløbets 1. del får du almene og brede erhvervsfaglige kompetencer, der hjælper dig til at vælge, hvilken erhvervsuddannelse du skal fortsætte i.

Du skal først beslutte dig for valg af uddannelse efter ½ år på GF1.

Grundforløbets anden del, GF2

På grundforløbets 2. del bliver undervisningen målrettet hospitalsteknisk assistentuddannelsen. Målet med undervisningen er, at du opnår de faglige kompetencer, der kræves for at kunne fortsætte i hovedforløbet, og at du bliver afklaret i forhold til hvilket speciale du ønsker.

Grundforløbets 2. del varer ½ skoleår og afsluttes med en prøve.