• Share
  • Print
  • Print

Grundforløbets 1. del (GF1)

GF1 varer ½ år. Den mest relevante fagretning er Omsorg, sundhed og pædagogik, men skolerne kan kalde den noget forskelligt.

I løbet af grundforløbets 1. del bliver du undervist i erhvervsfag, grundfag og valgfag.

Erhvervsfagene omfatter

  • arbejdspladskultur, samfund, sundhed og praktikpladssøgning,
  • faglig kommunikation, arbejdsplanlægning, samarbejde og metodelære.

Grundfag er

  • Dansk E eller Dansk C.

Der er mange muligheder for valgfag.

  • Fx matematik, informationsteknologi eller engelsk. 

I slutningen af grundforløbets 1. del skal du vælge hovedforløb. Det er den erhvervsuddannelse, du vælger at tage.

Økonomi

Du får Statens Uddannelsesstøtte (SU) mens du går på GF1

Skole

Grundforløbets første del udbydes af alle erhvervsskoler