• Print
 • Print

Grundforløbets 2. del

På grundforløbets 2. del, GF2 er undervisningen målrettet hospitalsteknisk assistentuddannelse, og du får mulighed for at stifte bekendtskab med de opgaver du skal løse på begge specialer, audiologispecialet og neurofysiologispecialet.

Grundforløbets 2. del varer 20 uger (½ skoleår) og afsluttes med en prøve.

Fag

Gennem undervisningen på GF2, vil du opnå grundlæggende kompetencer indenfor:

 • Sundhedsvæsenet, dokumentation og egen rolle
 • Anatomi og specialerelevante sygdomme
 • Teknologi og medicoteknisk udstyr
 • Faglig kommunikation og samarbejde
 • Arbejdsmiljø, ergonomi og hygiejne
 • Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse

Du vil skulle følge en række grundfag:

 • Fysik F
 • Informationsteknologi F
 • Matematik E
 • Engelsk E

Grundforløbet afsluttes med en grundforløbsprøve, som skal bestås. 

Økonomi

Du får SU (Statens Uddannelsesstøtte), mens du går på grundforløbet.

Skole

Grundforløbets 2. del udbydes kun et sted i landet, på Syddansk Erhvervsskole i Odense

Skolen har skolehjem, hvor du kan bo sammen med andre elever.