• Print
  • Print

Prøver og beviser

Grundforløbet

Grundfagene i grundforløbet skal være bestået.

Skolen udsteder certifikat for:

  • Bestået førstehjælp, mellem niveau
  • Bestået elementær brandbekæmpelse

Skolen udsteder bevis for bestået grundforløbsprøve