• Print
 • Print

Eux

- faglært med studiekompetence

Hospitalsteknisk assistentuddannelse kan gennemføres med eux. Eux giver dig både erhvervskompetence og studiekompetence, og dermed mulighed for både at arbejde som faglært og at læse videre. Du får bevis som hospitalsteknisk assistent og bevis for en gymnasial eux-uddannelse.

Når du vælger eux skal du bestå en række grundfag i uddannelsen på HF-niveau. Du skal samtidig bestå de samme  uddannelsesspecifikke fag som de ordinære elever. 

Hospitalsteknisk assistentuddannelse med eux varer 3 år og 9 måneder og er altså længere end det ordinære forløb, så du kan få tid til at læse de ekstra fag. 

Eux-grundforløb for hospitalsteknisk assistentuddannelse

Har du lyst til at udfordre dig selv, kan du vælge at tage grundforløbet med eux. Grundforløb med eux svarer til den undervisning, der gennemføres i 1.g blot med en toning, så du også får adgang til hovedforløbet på hospitalsteknisk assistentuddannelse. Grundforløb med eux har samme varighed som ordinære grundforløb (1 år).

Du skal gennemføre følgende grundfag i løbet af grundforløbet:

 • Dansk på C-niveau.
 • Engelsk på C-niveau.
 • Samfundsfag på C-niveau.
 • Matematik på C-niveau.
 • Fysik på C-niveau.

Eux-hovedforløb for hospitalsteknisk assistentuddannelse

Når du har bestået grundforløb med eux, kan du og din arbejdsgiver vælge at indgå en uddannelsesaftale med eux på hovedforløbet. I kan også vælge at indgå en ordinær uddannelsesaftale. Du skal have løn under hele hovedforløbet som ved den ordinære uddannelse.

Hovedforløb med eux varer 2 år og 9 måneder.

Hovedforløb med eux indeholder både de obligatoriske uddannelsesspecifikke fag og en række gymnasiale fag. Praktikuddannelsen er den samme og har samme varighed som ved ordinært forløb.

Hovedforløb med eux indeholder følgende gymnasiale fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Fysik B
 • Informatik B
 • Teknologi B
 • samt valgfag, fx Matematik A

Eux-udbud

På grund af det lille elevtal på hospitalsteknisk assistentuddannelse har skolen svært ved at samle et eux-hold.

Spørg hos studievejlederen på Syddansk Erhvervsskole om der er mulighed for at følge eux-fag.