• Print
  • Print

Anerkendelse i Danmark af udenlandske uddannelser

Uddannelses- og Forskningsministeriet vurderer udenlandske uddannelser og vejleder arbejdsgivere og arbejdstagere om udenlandske uddannelser set i forhold til det danske uddannelsessystem og arbejdsmarked. Uddannelses- og Forskningsministeriets vurdering har betydning i forhold til f.eks.

  • optagelse på en uddannelse
  • jobansøgning/ansættelse
  • optagelse i a-kasse