• Print
  • Print

Beskrivelse af erhvervsuddannelserne på fremmedsprog

Erhvervsuddannelserne er kort beskrevet på dansk, engelsk, tysk og fransk på denne adresse:

Certificate supplement

Man kan downloade de relevante Certificate Supplements og f.eks. vedlægge dem som bilag til sit uddannelsesbevis, hvis man søger job i udlandet.