• Share
  • Print
  • Print

Praktikuddannelsen

Praktikuddannelsen udgør ca. 2/3 af hovedforløbet.

I praktikken arbejder du i klinikkerne med patientundersøgelser. Du lærer om anvendelsen af de forskellige apparater, at gennemføre og vurdere undersøgelser og præsentere undersøgelsesresultater for patienter og for kollegaer.

Du skal nå en række praktikmål, som du først afprøver på begynderniveau og siden udvikler dig til at kunne klare selvstændigt.

I praktikperioderne kan du bo hjemme.

Logbog

Skolen giver dig en logbog, som skal understøtte dialogen mellem dig, skolen og praktikstedet om din faglige udvikling.

Se logbog andet sted på siden.
Logbog

Skolen udarbejder hvert år en logbog til eleven.

Logbogen understøtter samarbejde mellem elev, skole og praktik.

2018 Logbog for audiologiassistent

2018 Logbog for neurofysiologiassistent