• Share
  • Print
  • Print

Prøver og beviser

Hovedforløbet

Alle fag skal bestås.

Som afslutning på sidste skoleperiode skal du bestå en afsluttende prøve. Prøven udgør en svendeprøve.

Prøven tager udgangspunkt i en patientcase, der omfatter alle fag i dit valgte speciale.

Prøven varer 30 minutter og du har 60 minutters forberedelse.

Beviser

Skolen udsteder et skolebevis når alle fagene er bestået.

Praktikvirksomheden udsteder en praktikerklæring, når praktikken er bestået

Det faglige udvalg, FUHA, udsteder uddannelsesbevis på baggrund af godkendt praktikerklæring og udstedt skolebevis.

Mistet uddannelsesbevis

Hvis du har mistet dit uddannelsesbevis og har brug for en kopi, kan du få udstedt et erstatningsbevis.

Det koster kr. 300,00 og du bestiller det ved at sende en e-mail til fuha-info@sevu.dk med følgende oplysninger:

  • Dit navn (og hvis du har skiftet navn, det navn der står på beviset)
  • Dit cpr.nr.
  • Din uddannelse (audiologi eller neurofysiologi)
  • Hvilket år du blev uddannet
  • Din nuværende adresse

Når vi har modtaget din mail, kontakter vi dig vedrørende betaling af de 300 kr.