• Share
  • Print
  • Print

Prøver og beviser

Hovedforløbet

Alle fag skal bestås.

Som afslutning på sidste skoleperiode skal du bestå en afsluttende prøve. Prøven udgør en svendeprøve.

Prøven tager udgangspunkt i en patientcase, der omfatter alle fag i dit valgte speciale.

Prøven varer 30 minutter og du har 60 minutters forberedelse.

Beviser

Skolen udsteder et skolebevis når alle fagene er bestået.

Praktikvirksomheden udsteder en praktikerklæring, når praktikken er bestået

Det faglige udvalg, FUHA, udsteder uddannelsesbevis på baggrund af godkendt praktikerklæring og udstedt skolebevis.