• Print
  • Print

Skoleundervisning

Skoleundervisningen på hovedforløbet varer i alt 25 uger og er fordelt på minimum tre skoleperioder.

Undervisningen består af fællesfag, specialefag, og valgfag.

Fælles fag for audiologiassistent- og neurofysiologiassistentelever

Fysik E
Psykologi, kommunikation og etik
Fagrelevant engelsk

Specialefag for audiologi     
 

 Specialefag for neurofysiologi

Audiometri
Ørets anatomi og fysiologi

Ørets patologi

Høreapparat
Høreapparatstilpasning

Tinnitus og balanceforstyrrelser    
Teknik - audio
Fagrelevant engelsk
Informationsteknologi - audio 
Diagnostisk strategi 


 Elektroencephalografi (EEG)
 Nervesytemets anatomi

 Nervesystemets patologi
 EMG og ENG
 Neurofysiologi
 Evoked potentials

 Teknik - neurofysiologi 

 Fagrelevant engelsk

 Informationsteknologi - neuro
 Diagnostisk strategi

 

Valgfri specialefag  Valgfri specialefag

Den private høreklinik
Avanceret høreapparatteknik
Cochlear implant
Fremstilling af aftryk til øreprop
Høretab hos børn
Høretekniske hjælpemidler

 Elektrofysiologisk udredning af patienter med  neuropati
 Anfaldsregistrering og epilepsikirurgi
 Billeddannende undersøgelser
 Undersøgelser af det autonome nervesystem
 Duplex undersøgelser
 

Valgfag  Valgfag
Bestemmes af skolen  Bestemmes af skolen