Erhvervsuddannelsesreformen og hospitalsteknisk assistentuddannelse

Reformen har styrket uddannelsen til hospitalsteknisk assistent.

Adgangskravene er blevet øget til alle erhvervsuddannelser, så ansøgere skal have bestået folkeskolens 9. eller 10. klasse med mindst 2 i dansk og matematik.

Elever, der kommer direkte fra folkeskolen får et nyt grundforløb på ½ år (GF 1). Her introduceres de til arbejdsmarkedet og uddannelserne på området omsorg, sundhed og pædagogik og får øget deres almene studiekompetencer. For disse unge varer uddannelsen nu 3 år mod tidligere 2½ år.

Elever med GF 1 samt unge, der er gået ud af 9. eller 10. klasse for mere end et år siden starter på grundforløbet for hospitalsteknisk assistentuddannelse (GF 2). GF 2 varer et halvt år.

Her opnår eleverne et grundlæggende kendskab til de opgaver, som hospitalsteknisk assistenter udfører, herunder de to specialer til audiologiassistent og neurofysiologiassistent. Eleven øger tillige sin almene studiekompetence med et højere niveau i grundfagene Naturfag, Informationsteknologi, Dansk og Matematik.

Hovedforløbet har uændret varighed på 2 år. Niveauet for skoleundervisningen er øget, da eleverne har bedre forudsætninger fra det nye udvidede grundforløb.

Voksne over 25 år, vil fremover få godskrevet deres erhvervserfaringer og tidligere skoleuddannelse. Det betyder, at voksne vil kunne gennemføre hovedforløbet på 10% kortere tid. De har mulighed for af få godskrevet endnu mere af uddannelsen, hvis de har særligt relevante erhvervs- og uddannelsesmæssige forudsætninger.

Særligt motiverede elever vil få mulighed for at gennemføre to af de centrale fag på hovedforløbet på et højere niveau end det obligatoriske.

Det er FUHA’s forventning, at reformen vil betyde, at nye grupper vil motiveres for at søge uddannelsen, og at de færdiguddannede vil afslutte uddannelsen på et højt fagligt niveau.

Læs mere i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent og i den nye uddannelsesordning.

FAGLIGT UDVALG FOR HOSPITALSTEKNISK ASSISTENTUDDANNELSE (FUHA)
VESTERBROGADE 6D, 4. SAL - 1620 KØBENHAVN V - TLF. 3817 8290 - FUHA-INFO@SEVU.DK